«Απαγορευτικό» στα συμβατικά ΙΧ με ζώνες διοδίων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και νησιά

Ζώνες χαμηλών ρύπων στα μεγάλα αστικά κέντρα με επιβολή διοδίων που θα αυξήσουν το κόστος διατήρησης των συμβατικών οχημάτων και θα ενθαρρύνουν την αγορά ηλεκτρικών προτείνει μεταξύ άλλων, το εθνικό σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη λήξη της κυβερνη

Οι ζώνες αυτές θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και θα εφαρμοστούν αρχικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και σε νησιά και σταδιακά θα μπορούν να επεκταθούν και σε μικρότερους δήμους.

Σημείο αναφοράς στην Αθήνα, θα ήταν ο Πράσινος Δακτύλιος που θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε Low Emission Zones -LEZ (χωρίς πινακίδες που εξαρτώνται από την απαγόρευση των οχημάτων εσωτερικής καύσης, με τέλη που επιβάλλονται στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εισέρχονται στη LEZ). Αυτή η ζώνη θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα μέτρο που το ΥΠΕΝ διαβαθμίζει σε υψηλής προτεραιότητας για αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης. Τα άλλα δύο είναι η παροχή ισχυρότερων κινήτρων για την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων με εκτιμώμενο κόστος επιδοτήσεων 400 εκατ. (40 εκ. ανά έτος) καθώς η επιδότηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ηλεκτρικών IX αλλά και ο εξηλεκτρισμός των λεωφορείων. Για τον τομέα αυτό, προβλέπονται κονδύλια ύψους 700 έως 800 εκ. ευρώ για την ανανέωση όλου του στόλου μέσα στην επόμενη δεκαετία, ήτοι 20.000 ηλεκτρικά λεωφορεία.