Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στον δήμο Νέας Ιωνίας

Ενημερώνουμε τους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας οι οποίοι προβαίνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτου στον ΔΕΔΔΗΕ, ότι πρέπει ταυτόχρονα να καταθέτουν στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου υπεύθυνη δήλωση μη χρήσης του ακινήτου προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή του Δημοτικού Τέλους Καθαριότητας.

Διαφορετικά, το ακίνητο στο Δήμο θα εμφανίζεται ως κατοικήσιμο και θα χρεώνεται δημοτικά τέλη με προσαυξήσεις, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.