Γίνεται η αναμόρφωση της πλατείας Φλωρίνης στου Παπάγου.

Για το έργο εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 464.965,00 € από το Πράσινο Ταμείο, ποσοστό 87% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται στα 535.605,60 €.

Το νέο αυτό έργο, εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου στους δημόσιους και κοινόχρηστους – ελεύθερους χώρους με στόχο την αναβάθμισή τους, βάσει των νέων βιοκλιματικών αρχών της αρχιτεκτονικής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με την ένταξη σε αυτούς δραστηριοτήτων για τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Με την αναμόρφωση της Πλατείας Φλωρίνης αναβαθμίζεται η ευρύτερη περιοχή και δίδεται έμφαση:
Στη βελτίωση της προσβασιμότητας, ώστε οι πολίτες κάθε ηλικίας αλλά και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να μπορούν να κάνουν χρήση των χώρων της.
Στην προσθήκη υποδομών για επιπλέον δραστηριότητες όπως άθληση, αναψυχή, παιγνίδι.
Στην ενίσχυση του πρασίνου.
Εξοικονομείται ενέργεια με την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου led.
Επιτυγχάνεται η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων με την εγκατάσταση σύγχρονου αρδευτικού συστήματος.
Κύριο χαρακτηριστικό της παρέμβασης είναι η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ του σκληρού τσιμεντένιου δαπέδου.

Τα βασικά τμήματα της παρέμβασης είναι:
Η αναβάθμιση και χωροθέτηση των αθλητικών δομών.
Η αναμόρφωση της Παιδικής Χαράς και η προσβασιμότητά της από ΑμεΑ.
Η διαμόρφωση του κέντρου της πλατείας σε χώρο πρασίνου και η λειτουργία περιμετρικού ποδηλατοδρόμου για παιδιά.
Η σημαντική ενίσχυση του πρασίνου, αφού δεν αφαιρείται κανένα δέντρο ενώ προστίθενται πολλά ακόμη.
Το έργο θα ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί εντός του