Διπλή επιτυχία για την Αγία Παρασκευή: έγκριση δανείου για το κολυμβητήριο και υπογραφή σύμβασης για ασφαλτοστρώσεις

Έγκριση Δανείου για την αποπεράτωση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης πως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκρινε τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου, ύψους 2.000.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει το έργο της, έτσι ώστε να συνεχίσει να πραγματοποιεί μεγάλα έργα τα οποία θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των δημοτών, δημιουργώντας την Αγία Παρασκευή μιας σύγχρονης εποχής.

///////////

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021»

Υπογράφηκε σήμερα (Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023) η σύμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ανάδοχο εταιρεία, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

  • Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.
  • Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.
  • Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται.
  • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
  • Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.

Ο προϋπολογισμός  του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021» ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ.