Η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Βριλησσίων …για την αποκατάσταση της αλήθειας

Για την αποκατάσταση της αλήθειας μετά την απάντηση του Δήμου Βριλησσίων στο Δελτίο Τύπου της Ένωσης

Μετά την απάντηση του Δήμου Βριλησσίων ( ΕΔΩ )  στο από 15.11.2023 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Γονέων ( ΕΔΩ )  για το θέμα της ανισοκατανομής των μαθητών και μαθητριών στα Γυμνάσια της πόλης μας, οφείλουμε, ως συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί γονείς, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Ζητάμε συγνώμη εκ των προτέρων για την έκταση του κειμένου, αλλά θεωρούμε ότι προέχει η ενημέρωση των γονέων και των πολιτών των Βριλησσίων. Ας δούμε τι απάντησε στις 17.11.2023 το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Βριλησσίων στο Δελτίο Τύπου της Ένωσης Γονέων και τι πραγματικά ισχύει.

?     Τι λέει ο Δήμος: «Κατόπιν κοινοποίησης εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης, εστάλη την 1.11.2023 πρόσκληση στα μέλη της εν λόγω ΔΕΠ με μοναδικό θέμα τα χωροταξικά όρια των σχολείων. Από κανένα από τα μέλη της Επιτροπής, δεν διατυπώθηκε εναλλακτική πρόταση για μεταβολή της ισχύουσα χωροταξικής κατανομής».

      Τι ισχύει: Δυστυχώς η Αντιδημαρχία Παιδείας, ακολουθώντας μια συνηθισμένη – δυστυχώς – τακτική των τελευταίων ετών, επέλεξε για ένα σοβαρό ζήτημα, όπως η χωροταξική κατανομή των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, η απόφαση να ληφθεί «δια περιφοράς» και όχι δια ζώσης όπως προβλέπεται για τα συλλογικά όργανα του Δήμου και βεβαίως και για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).  Έχει σημασία αυτό; Ναι, γιατί στη δια περιφοράς ψηφοφορία απλώς τίθεται το θέμα και προωθούνται τα έγγραφα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης, παροχής διευκρινίσεων και διατύπωσης εναλλακτικών προτάσεων. Επίσης, στη διαδικασία που ακολουθείται στη ΔΕΠ δεν φαίνεται η ψήφος των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τα μέλη της να μη γνωρίζουν ποιοι ψήφισαν και τι ψήφισαν. 

Τι λέει ο Δήμος: «Από κανένα από τα μέλη της Επιτροπής, στα οποία σημειωτέον περιλαμβάνεται τόσο η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου όσο και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση για μεταβολή της ισχύουσας χωροταξικής κατανομής».

  Τι ισχύει: Για το θέμα της χωροταξικής κατανομής στα Γυμνάσια και Λύκεια των Βριλησσίων, η Αντιδήμαρχος Παιδείας εισηγήθηκε να μην υπάρξει καμία μεταβολή «σε σχέση με την ισχύουσα, φετινή απόφαση χωροταξικής κατανομής». Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, ο οποίος είναι ο εκλεγμένος από τους Συλλόγους Γονέων αντιπρόσωπος της Ένωσης στη ΔΕΠ, προκειμένου να ψηφίσει για το συγκεκριμένο θέμα, ζήτησε να του δοθεί πρώτα η αναφερόμενη στην εισήγηση προηγούμενη απόφαση της ΔΕΠ. Πράγματι, η απόφαση αυτή του εστάλη από την Αντιδημαρχία Παιδείας, αλλά πέντε (5) ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας για την ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά τη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων ζητήσαμε στο Δελτίο Τύπου μας και επαναλαμβάνουμε το κάλεσμά μας προς όλους τους Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων Βριλησσίων να διατυπώσουν δημοσίως τη θέση τους για το συγκεκριμένο θέμα και να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία ευθύνης τους.

O  Τι λέει ο Δήμος: «Η επιχειρούμενη από την Ένωση Γονέων ανάδειξη της φερόμενης ανισοκατανομής των μαθητών μεταξύ των Γυμνασίων της πόλης και ιδιαίτερα του περιορισμένου, συγκριτικά με άλλα Γυμνάσια αριθμού των μαθητών του 3ου Γυμνασίου, είναι παντελώς επιφανειακή και σκόπιμα αποσιωπάται οποιαδήποτε αναφορά στην επίσημη τοποθέτηση της Αντιδημάρχου ότι οι ίδιοι οι γονείς επιδιώκουν τη μη φοίτηση των παιδιών τους στο 3ο Γυμνάσιο επικαλούμενοι την ανάγκη διέλευσης της Λεωφόρου Αναπαύσεως».

    Τι ισχύει: Το συγκεκριμένο σημείο της απάντησης του Γραφείου Δημάρχου μας προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς επιβεβαιώνει γραπτώς αυτά που όλοι γνωρίζαμε, αλλά κανείς δεν παραδεχόταν δημοσίως:

  1. Ότι παράγοντες της πόλης μας έχει χρειαστεί να ενδώσουν σε πιέσεις για την αλλοίωση των υπαρχόντων ορίων κατανομής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων στον Δήμο μας.
  2. Ότι η Δημοτική Αρχή, παρά την πολυετή της θητεία, έχει αποτύχει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να μπορούν τα παιδιά να μεταβαίνουνμε ασφάλεια στο 3ο Γυμνάσιο Βριλησσίων με την κατασκευή της περιβόητης πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως, δέσμευση που είχε διατυπωθεί από το 2016 μετά από αίτημα της Ένωσης Γονέων. Παρά την αποτυχία υλοποίησης της δέσμευσής της αυτής, η Δημοτική Αρχή δεν αναζήτησε άλλες λύσεις, όπως η τοποθέτηση λεωφορείου ή σχολικών τροχονόμων στη Λεωφόρο Αναπαύσεως, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ασφαλή μετάβαση των μαθητών στο σχολείο τους. Είναι καιρός να σταματήσουμε να προβάλλουμε δικαιολογίες και να επικεντρωθούμε σε ιδέες και προτάσεις.

O  Τι λέει ο Δήμος: «Η τελική απόφαση για τη μη μεταβολή των χωροταξικών ορίων των σχολείων λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του χωρίς να διατυπωθεί καν οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση ή εισήγηση από οποιαδήποτε δημοτική παράταξη. Η συνεδρίαση αυτή ήταν δημόσια και ασφαλώς εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων όφειλαν, εφόσον είχαν τόσο έντονες αντιρρήσεις αναφορικά με τη διατήρηση των χωροταξικών ορίων των σχολείων, αντί να την παρακολουθήσουν online, εκφράζοντας εκ των υστέρων παράπονα και καταγγελίες, να παραστούν και να διατυπώσουν έστω και τότε τις ενστάσεις τους, προκειμένου με δημοκρατικό διάλογο να εξετασθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν από το ανώτατο συλλογικό όργανο της πόλης. Αντ’ αυτού η Ένωση επέλεξε το ρόλο του όψιμου τιμητή στοχοποιώντας ειδικά την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης».

O  Τι ισχύει: Θυμίζουμε ότι το θέμα της χωροταξικής κατανομής συζητήθηκε εκτός Ημερήσιας Διάταξης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θυμίζουμε επίσης ότι το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένως και με κάθε δυνατό τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς καμία ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή,  εξέλιξη που μας έχει προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση και η οποία μας οδήγησε στην ύστατη επιλογή της δημοσιοποίησης του θέματος. Τέλος, να θυμίσουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διατυπώθηκε προβληματισμός από τον κ. Χρηστάκη, ο οποίος έθεσε θέμα «υπερκορεσμού του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων» ζητώντας να συζητηθεί το θέμα της αναθεώρησης των ορίων. Το ότι η απόφαση λήφθηκε ΟΜΟΦΩΝΩΣ είναι κάτι που θίξαμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας, ζητώντας από τις υπόλοιπες Δημοτικές Παρατάξεις να τοποθετηθούν. Στο κάλεσμά μας έχουν τοποθετηθεί προς το παρόν, η “Δράση για μία Άλλη Πόλη Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων” και η “Λαϊκή Συσπείρωση Βριλησσίων”. Και οι δύο παρατάξεις επιβεβαιώνουν την ασφυκτική κατάσταση που καταγράφεται στο 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων. Περιμένουμε την τοποθέτηση και των υπολοίπων παρατάξεων για το ζήτημα.

O  Τι λέει ο Δήμος:«Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα δείγματα γραφής της Αντιδημαρχίας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης δίνονται καθημερινά τα τελευταία 9 χρόνια, με απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, δεδομένου μάλιστα ότι επί της θητείας της τρέχουσας διοίκησης αποκαταστάθηκε πλήρως η ισοκατανομή και λειτουργικότητα των σχολείων μας».

O  Σε αυτό το σημείο, απλώς παραθέτουμε τα στοιχεία που μας έστειλε η ίδια η Αντιδημαρχία Παιδείας στις 13/11/2023, βάσει των οποίων το διάστημα 2015 – 2023:

  1. Το σύνολο των μαθητών συνολικά στα 3 Γυμνάσια της πόλης αυξήθηκε κατά 35 μαθητές. Το ίδιο διάστημα, ο αριθμός των μαθητών μόνο στο 1ο Γυμνάσιο αυξήθηκε κατά 46 μαθητές.
  2. Ο αριθμός μαθητών στο 2ο Γυμνάσιο μειώθηκε από 286 σε 272
  3. Ο αριθμός μαθητών στο 3ο Γυμνάσιο αυξήθηκε από 218 σε 219
  4. Η διαφορά μαθητών μεταξύ 1ου και 3ου Γυμνασίου σχεδόν διπλασιάστηκε από 54 σε 99 μαθητές.

Υπενθυμίζουμε ότι στο 1ο Γυμνάσιο οι μαθητές κάνουν μάθημα σε αίθουσες προκάτ και αίθουσα που η αρχική της χρήση ήταν ως αποθήκη.

?     Τι λέει ο Δήμος : «Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά να κάνουμε τόσα χρόνια, με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας και μόνο».

  Πόσο δίπλα είστε αλήθεια; Η πολυδιαφημιζόμενη πεζογέφυρα για την ασφάλεια των  μαθητών του 3ου Γυμνασίου εδώ και 9 χρόνια δεν έγινε. Σχολικά κτίρια της πόλης μας δεν είναι προσβάσιμα για άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς δεν διαθέτουν καν ανελκυστήρες, παρά τις επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις του Δημάρχου. Το 3ο Λύκειο, μια επίσης πολυετής δέσμευση και πάγιο αίτημα των γονέων για την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των παιδιών μας, μένει σχέδιο στα χαρτιά και κινδυνεύει με ματαίωση.

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ανάδειξη του θέματος από την Ένωση Γονέων της ήταν επιβεβλημένη λόγω της σπουδαιότητάς του, αφού η άνιση χωροταξική κατανομή επηρεάζει όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσωπική επίθεση κατά της Αντιδημάρχου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.

Συγχρόνως, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή θα πρέπει να γνωρίζει ότι εμείς, η Ένωση Γονέων Βριλησσίων, ως όργανο εκπροσώπησης των Συλλόγων Γονέων της πόλης μας θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα όπου τα εντοπίζουμε και να διεκδικούμε για τα παιδιά μας σύγχρονα και ασφαλή σχολεία.