Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το Δήμο Αγίας παρασκευής

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και παλαιών μεταλλικών τμημάτων οχημάτων-μηχανημάτων που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. – από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ