Πρόγραμμα ΚΑΠΗ για τον μήνα Μάρτιο 2023

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ενημερώνει τα μέλη του ΚΑΠΗ Βριλησσίων για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Μάρτιο 2023.