Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη σπατάλη τροφίμων– Κάλεσμα για εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του Δήμου Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου δημιούργησε πρόσφατα την Μονάδα Αποτροπής Απωλειών και Δημιουργίας Τροφικών Αποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου -με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή τον κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο, καθηγητή ΕΜΠ και εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών- με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών αποτροπής της σπατάλης τροφίμων.

Η Μονάδα αποτελεί κόμβο συνεργασίας των υπηρεσιών καθαριότητας και απορριμμάτων, κοινωνικής πολιτικής, παιδείας και πολιτικής προστασίας του Δήμου Χαλανδρίου και υποστηρίζεται οικονομικά από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της υλοποιούνται ήδη διάφορες δράσεις καταγραφής και αποτροπής απωλειών τροφίμων σε καταστήματα, παιδικούς σταθμούς, λαϊκές αγορές κ.α.

Συμμετέχουμε στην έρευνα

Προκειμένου να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ποσότητες που χάνονται και να προταθούν ενέργειες μείωσης των απωλειών αυτών, καλούμε τους κατοίκους του Χαλανδρίου να συμβάλλουν σε εθελοντική βάση στην έρευνα καταγραφής των απωλειών στα νοικοκυριά και διαμόρφωσης στρατηγικών μείωσης τους. Η έρευνα δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη γνώση ή εξοπλισμό εκτός από τη δυνατότητα ζύγισης με οικιακή ζυγαριά.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλατε email στη διεύθυνση: foodsave@halandri.gr. Στη συνέχεια θα σας αποσταλούν οδηγίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία των συμμετεχόντων πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικές εκτιμήσεις, προστατεύοντας πλήρως τα προσωπικά δεδομένα.

Μείζον πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα

Καθώς το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια, η ανάγκη καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων και των τροφικών απορριμμάτων έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια μείζον ζήτημα πολιτικής και κοινωνικής σημασίας. Στην Ελλάδα, εκτιμάται, ότι 100-142 κιλά τροφών ανά κάτοικο ετησίως καταλήγουν στα σκουπίδια, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί.

Ακολουθήστε τη σελίδα της Μονάδας στο FB, «Σώζουμε Τρόφιμα στο Χαλάνδρι – Save Food»