Το Αδριάνειο Υδραγωγείο λειτουργεί ξανά! – Πώς θα χρησιμοποιηθεί το νερό και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στην κοινότητα νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου παρουσιάζει η ομάδα έργου του ευρωπαϊκού προγράμματος Cultural Hidrant και ο Σύλλογος Προστασίας Ρεματιάς, στην κοινή εκδήλωση-συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, στις 6.30μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

Η επανάχρηση του νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου αποτελεί ένα από δομικά στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Cultural Hidrant, το οποίο αφορά στην ανάδειξη και την επανάχρηση του ρωμαϊκού μνημείου.

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, ο Δήμος Χαλανδρίου και η ΕΥΔΑΠ δημιουργούν το πρώτο δίκτυο μη – πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4 χλμ, που θα κάνει προσβάσιμο ξανά στους κατοίκους του Χαλανδρίου το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Το δίκτυο θα αξιοποιήσει το ανεκμετάλλευτο νερό του υδραγωγείου που προέρχεται από υδρομάστευση και θα το θέσει σε χρήση για ποτιστικές και άλλες ανάγκες.

Οι κάτοικοι του Χαλανδρίου μπορούν να προμηθευτούν το νερό του Αδριάνειου με δύο τρόπους. Είτε να συνδεθούν απευθείας με το υπόγειο δίκτυο είτε παίρνοντας νερό μέσω των υδροφόρων του Δήμου, στις γειτονιές της πόλης που δεν βρίσκονται κοντά στο δίκτυο μη-πόσιμου νερού.

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την επανάχρηση του νερού του υδραγωγείου, πολύ σημαντικά είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη, δεδομένου ότι θα γίνει εξοικονόμηση περίπου 25.000 μ2 νερού, εκ των οποίων 10.000 μ2 είναι πολύτιμο πόσιμο νερό.

Βάζουμε ξανά στη ζωή μας το «αρχαίο» νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Ενημερωνόμαστε
Γινόμαστε μέλη της κοινότητας νερού