Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την αρτηριακή υπέρταση: Σύγχρονοι προβληματισμοί

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί το πιο συχνό χρόνιο νόσημα αφού υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 1,13 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.Δυστυχώς φαίνεται ότι

Περισσότερα