Ορίστηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Κηφισιάς”

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε

Περισσότερα