ΚΑΠ: Προτάσεις επί του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2023 προς τον Δήμο Αγ. Παρασκευής

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2320, Αγία Παρασκευή 29/11/2022 Προς: κυρία Ε. Καψοκεφάλου, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Θέμα: Προτάσεις επί του σχεδίου Τεχνικού

Περισσότερα