Πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας από το Δήμο Ηρακλείου με επαναχρησιμοποίηση παλαιών υλικών

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνδυάζει δύο νευραλγικούς τομείς της τοπικής του κοινωνίας, την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών και την

Περισσότερα