Ο Δήμος Κηφισιάς με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου, ξεκίνησε τον 𝟱𝝾 Κύκλο του Προγράμματος Στήριξης Επιχειρηματικότητας νέων επιχειρηματικών ιδεών

Ο Δήμος Κηφισιάς με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου, ξεκίνησε τον 𝟱𝝾 Κύκλο του Προγράμματος Στήριξης Επιχειρηματικότητας νέων επιχειρηματικών ιδεών

Περισσότερα