Άνοιξη και στα σχολεία της πόλης με κτηριακές παρεμβάσεις και όμορφες τοιχογραφίες

Τα έργα στα σχολεία της πόλης, πολλά από τα οποία δεν είχαν συντηρηθεί επί δεκαετίες, συνεχίζονται, με εκτεταμένες κτηριακές παρεμβάσεις

Περισσότερα