Εκπαιδευτική ημέρα με θέμα ” Δασικές Πυρκαγιές & Πρόληψη “

Με χαρά σας περιμένουμε στην εκπαιδευτική ημέρα στο φυλάκιο μας με ΘΕΜΑ ” Δασικές Πυρκαγιές & Πρόληψη “
στις 14  Μαίου και ώρα 11.00 .

        -Ο-                                                        -Ο-
     πρόεδρος                                                   Υπεύθυνος
                                                       Επικοινωνίας – Εκπαίδευσης

  Ευάγγελος Τσιγκρέλης                                  Ευστάθιος Ανθόπουλος