Ο Βλάσσης Σιώμος στην άσκηση πεδίου με κωδική ονομασία «ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΑ 2023»

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔE Βλάσσης Σιώμος παρευρέθη

Περισσότερα