Παράδοση 4 σύγχρονων απορριμματοφόρων και εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων στον Δήμο Ζωγράφου

Γ. Πατούλης: «Ο Δήμος Ζωγράφου, όπως και όλοι οι Δήμοι της Αττικής, είναι πλέον οι σημαντικότεροι εταίροι μας στην προσπάθειά

Περισσότερα