Ανοίγει τις πόρτες του για τους συμπολίτες μας το νέο κτίριο που στεγάζει το Κ.Α.Π.Η. και τα Δημοτικά Πολυϊατρεία

Ανοίγει τις πόρτες του για τους συμπολίτες μας το νέο κτίριο που στεγάζει το Κ.Α.Π.Η. και τα Δημοτικά Πολυϊατρεία στην

Περισσότερα