Στο ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο, θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Μαΐου το πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

Στη Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα στο ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο, θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Μαίου, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ΚΟΕ το OPEN Πανελλήνιο

Περισσότερα