Απάντηση Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής στην ανακοίνωση της Νίκης των Πολιτών

Σχετικά με το δημοσίευμα της Δημοτικής Παράταξης “Νίκη των Πολιτών”, στις 6/4/2023, αναφορικά με τη μη διανομή προϊόντων σε ωφελουμένους

Περισσότερα