Δωρεάν διανομή τροφίμων για το Πάσχα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεταμόρφωσης

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεταμόρφωσης, στo πλαίσιo των δράσεων αλληλεγγύης και προσφοράς που υλοποιεί κάθε χρόνο, για τη συμπαράσταση

Περισσότερα