Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ανδρέα, περιοχής Δήμου Αμαρουσίου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 13.11.2022 και κατά τις ώρες 08.00’ έως 12.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας

Περισσότερα