Η Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Νέων ψηφίστηκε ομόφωνα στο Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής

Η δημοτική Αρχή ανακοινώνει την πρόθεση της για την σύσταση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα στο ΔΣ 14/12/202,

Περισσότερα