Χωρίς τεκμηρίωση πρόταση μείωσης αντικειμενικών αξιών: Είπα – Ξείπα Δημάρχου & κίνδυνος να απορριφθεί το αίτημα.

Σε δημοτικό συμβούλιο του Νοεμβρίου ο επικεφαλής της Νέας Αρχής, Γιώργος Οικονόμου, ενημέρωσε το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού

Περισσότερα