Περιβαλλοντική δράση Δήμου Αγίας Παρασκευής με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας που διατηρεί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε περιβαλλοντική δράση, εν όψει

Περισσότερα