Άρχισε το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Η κινητοποίηση για επανένταξη στον

Περισσότερα