Καταργείται το πρόστιμο για τις εκπρόθεσμές φορολογικές δηλώσεις- Οι προϋποθέσεις

αταργείται μέσω σχετικής διάταξης το πρόστιμο για τις εκπρόθεσμές φορολογικές δηλώσεις. Βασική προύπόθεση το ποσό του φόρου να μην ξεπερνά τα

Περισσότερα